mgr inż. Weronika Weremko
Absolwentka Usług Żywieniowych i Dietetyki, Kształtowania Jakości Żywności i Żywienia oraz Towaroznawstwa na Akademii Morskiej w Gdyni. Dietetyk mający kwalifikacje zawodowe potwierdzone egzaminem państwowym. 
Członek Polskiego Towarzystwa Dietetyki.

Dietetyka to dla mnie nie tylko praca, ale również zamiłowanie, które rozwijam od czasów studenckich.

    slide
 

Doświadczenie zawodowe zaczęłam zdobywać podczas studiów pracując jako asystent w Katedrze Technologii i Organizacji Żywienia prowadząc zajęcia ze studentami z przedmiotu dietetyka, a także prowadząc badania dotyczące wpływu hormonów na kształtowanie masy ciała u kobiet dojrzałych.

Wiedzę zdobytą na studiach stacjonarnych oraz podyplomowych wykorzystywałam również pracując w firmie zajmującej się produkcją i promocją żywności dla niemowląt i małych dzieci.

Przez 8 lat miałam możliwość uczestniczenia w specjalistycznych szkoleniach i jednocześnie sama prowadziłam wykłady dla lekarzy, pielęgniarek oraz kobiet ciężarnych odnośnie żywienia najmłodszych.

Poradnię dietetyczną prowadzę od 2010 roku.

W pracy stawiam na pierwszym miejscu indywidualne potrzeby pacjenta. Jego upodobania, nawyki oraz stan zdrowia. Stawiam nacisk na zmianę nawyków żywieniowych, aby pacjenci nauczyli się jak wykorzystywać potencjał łatwo dostępnych produktów i nie wracali do poprzedniej masy ciała.

Dzięki szkoleniu z zakresu psychodietetyki wizyty w poradni nie ograniczają się jedynie do wręczenia jadłospisu, a polegają na motywowaniu pacjentów do działania, realnym wyznaczaniu celów, a także na dialogu opartym na empatii.

Oprócz pracy z pacjentem prowadzę szkolenia i wykłady na temat zdrowego odżywiania, zmiany nawyków żywieniowych dla dorosłych, a także warsztaty dla dzieci szkolnych i przedszkolnych.

Byłam również wykładowcą w Medycznym Studium Zawodowym. Ukończyłam kurs z zakresu przygotowania pedagogiczno-merytorycznego do zajmowania stanowiska nauczyciela.

Jako czynny zawodowo dietetyk stale poszerzam swoją wiedzę czytając prasę i artykuły branżowe, a także uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach z zakresu dietetyki, żywienia człowiek, fizjologii i pokrewnych.

Prywatnie jestem żoną, mamą dwóch dziewczynek. Lubię eksperymenty w kuchni, bieganie oraz jazdę konną.